Meditation

Meditation

Meditation er som en muskel der skal vedligeholdes for at bevare sin styrke og effekt. Så på spørgsmålet hvordan man kan forbedre sin meditation må man have en strategi. Men før det må man have en forståelse for hvad meditation gør? Et vigtigt aspekt er derfor også hvad ens motiv er for at meditere. Nogle mediterer alene for at forbedre deres livskvalitet, f.eks. for at finde indre ro og balance.

Andre mediterer for at få andre til følge én selv, så de kan blive ens elever, og man derved opnår magt og status. Andre igen for at opnå styrkede sanser, så som evner der opnås gennem meditation. Disse motiver er imidlertid kortsigtede og sindet lægger automatisk forhindringer i vejen for selve opnåelsen af resultater, hvorfor det første punkt er at man skal tilgå sin personlige meditation med ydmyghed.

Der er nemlig 3 grundlæggende metoder:

  1. Du har vision, men ingen kundskab; ofte fokuseres der på elementer udenfor kroppen, hvilket resulterer i at man i sin meditation ser ting man ikke forstår.
  2. Du har kundskab, men ingen vision; ofte fokuseres der på dele af kroppen, hvor man udelader centeret af kroppen. Det kan være fokusering på åndedrættet alene eller centeret af panden.
  3. Du har vision og kundskab; med udgangspunkt i centeret af kroppen fokuseres der på ens balance mellem ens kundskab og vision. Det kræver daglige øvelser, hvor man finder ind til det element af indre balance og et fornuftigt hverdagsliv.

Meditation alene kan altså ikke nødvendigvis tilstrækkeligt for at opnå resultater. Man kan sammenligne det med en radio, hvor man har en 'grovtuning' for at finde det rigtige område, hvorefter man har en 'finetuning' for at finde den eksakte kanal. Først skal man derfor leve et fornuftigt velafbalanceret hverdagsliv (Tuning), hvorefter man får det sidste "boost" gennem meditation (Finetuning).

Et forslag er at man integrerer sin daglige meditation i faste rammer. Måske ikke nødvendigvis faste tidspunkter hvor man mediterer, men at man som en selvfølgelighed sørger for at stå tidligere op om morgenen for at give sig selv tid til at meditere. Og at man om aftenen gør det til en vane at meditere før man går i seng, en integreret del af de daglige gøremål som tandbørstning og måltiderne.

Ligesom man opøver sine muskler gennem forskellige øvelser for at bevare styrken findes der over 40 forskellige meditationsmetoder som kan hjælpe éns meditation i kontiuerlig fremskridt.