Buddhismens holding til alkohol

Spørgsmål, besvaret af den ærværdige Luang Phaw Dattajeevo.

Er det i orden for Buddhister at indtage mindre mængder alkohol, f.eks. i forbindelse sociale arrangementer?

Blandt de elementer der gør os til 'hele mennesker' er det første vores bevidsthed. Alt der forstyrer vores bevidsthed ødelægger vores årvågenhed, og dermed også vores dømmekraft og handlinger. Selv uden alkohol kan vi miste årvågenheden og træffe forkerte beslutninger. Anden kvalitet der gør os til 'hele mennesker' er evnen til at bestemme og vurdere hvad der er rigtigt og forkert, samt hvad der er godt og dårligt. Personer som siger at de bliver nødt til at drikke for at være sociale skal passe på, eller være varsomme. En smule alkohol kan være starten til en vane.  Jo flere mennesker man er sammen med, desto større varsomhed er der påkrævet af den enkelte. Er du alene behøver du kun at bekymre dig om dine egne tanker. Er du sammen med en ven skal du bekymre dig om din tale. Men er du til et større selskab og du ikke er opmærksom på hvad du siger, kan det skade ikke blot dig selv, men også din familie, forretning og landet. Det ødelægger således intet i dag, men gentagne gange kan det udvikle sig til en vane. En dag drikker man ukontrolabelt pga. stress. Den dag det sker udsætter du dit liv for seriøs fare. Vi skal holde vores sind og krop væk fra den fare, så langt som vi kan. Hold derfor dit sind i fokus og hold den klar, og du vil være i sikkerhed. Mange undervurderer faren ved indtagelse af alkohol. Et ordsprog på thai siger at ild er ild, lige meget hvor lille flammen er kan den ødelægge en hel by, og en lille smule gift kan også slå ihjel. Vi hører ofte at vin er godt for helbredet. Det kan meget vel være godt af medicinske årsager, og det er fint nok. Men hvis man psykologisk set har bare den mindste smule svaghed, bør man afholde sig fra det og undgå det. I starten tænker man at det er det værd, men selv små mængder kan gøre det til en vane. Der er mange skjulte farer ved alkohol. Dernæst ville vi være dårlige rollemodeller for den yngre generation. Børn der ser deres forældre drikke følger deres forældres dårlige vaner, og vores dårlige vaner bliver deres. Gradvist ødelægges dyden. Rust fortærer ethvert metal, og selv de klareste hjerner kan ødelægges gennem indtagelse af alkohol.